Nacvik na výstavu

Jsou vypsány nácviky na výstavu - 23.6 a 7.7 - kdo má zájem  nechť se přihlásí v reserviu